Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

Mobilizacja tkanek miękkich jest to metoda terapeutyczna, która ma na celu przywrócenie prawidłowej ruchomości stawów, których ruchomość jest ograniczona z powodu napiętych lub skróconych tkanek miękkich okołostawowych. Do tkanek miękkich zaliczamy: skórę, mięśnie, powięzi. Tkanki te wskutek przeciążenia mogą się nadmiernie napiąć, co w efekcie może doprowadzić ich do osłabienia, zmniejszenia wytrzymałości i sprężystości.

Jeśli ograniczenie ruchomości danego stawu powstało w wyniku zmian w obrębie tkanek miękkich, mobilizacja tkanek miękkich może okazać się bardzo skuteczną formą terapii. Podczas terapii wykorzystuje się techniki, które mają na celu przywrócenia równowagi mięśniowo- powięziowej ciała oraz zmniejszenie napięcia i bólu mięśni.

Wykorzystywane techniki to:

  • masaż funkcyjny,
  • masaż poprzeczny,
  • relaksacja poizomeryczna,
  • rozciąganie (stretching).