Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

Metoda Cyriax’a skierowana jest do pacjentów z dolegliwościami układu ruchu. Polega na precyzyjnej diagnostyce, posiada własne systemy diagnostyczne oraz sposoby leczenia potwierdzone klinicznie.

Najważniejszym założeniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriax’a jest leczenie wzorca klinicznego. Przez zaproponowany w metodzie wywiad i badanie funkcjonalne uzyskuje się kompletną informację o badanym pacjencie. Metoda ta oferuje dla wszystkich obrazów klinicznych lokalne, bezpośrednie i sprawne leczenie. Metoda wg Cyriax’a pozwala terapeucie zróżnicować i zastosować dopasowane leczenie dla wielu schorzeń, m.in.: przepukliny dyskowe, zapalenia ścięgien, wolne ciałko stawowe, mechaniczne (przeciążeniowe) zapalenia stawów, niestabilności więzadłowe itd. W terapii wykorzystywane są środki terapeutyczne takie jak:

–głęboki masaż poprzeczny,
– mobilizacje/manipulacje,
– naciąganie torebki,
– trakcja,