Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

lek. med. Maciej Brzeziński

specjalista ortopedii i traumatologii

Jestem lekarzem medycyny z 20 – letnim stażem pracy w oddziale chirurgii ortppedyczno – urazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

W 1997 roku ukończyłem Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Łodzi. Już w trakcie studiów zainteresowałem się ortopedią i miałem możliwość asystowania przy zabiegach ortopedycznych.

Po zakończeniu studiów rozpocząłem specjalizację z ortopedii i traumatologii l° . Egzamin zdałem w 2000r. Dalej kontynuowałem kształcenie na stażu specjalizacyjnym, który zakończyłem egzaminem w 2007 r i uzyskałem tytuł specjalisty ortopedii i traumatologii. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i zjazdach ortopedycznych. W leczeniu pacjentów wykorzystuje badanie USG stawów. Wykonuję iniekcje dostawowe z kwasu hialuronowego , blokady sterydowe oraz leczenie z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego (PRP). Stosuję także ortobiologiczną metodę leczenia Sanakin (modyfikacja sposobu Orthokine).