Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

Inaczej przyrodolecznictwo lub Medycyna fizykalna.
Jej wyjątkowość polega na wykorzystywaniu elementów, sił i energii naturalnie występujących w przyrodzie. Ukierunkowane korzystanie z tych czynników daje mierzalne reakcje fizjologiczne mechanizmów samoregulacji organizmu człowieka, które są niezastąpione w naturalnych procesach samoleczenia i samouzdrowienia. Takich efektów nie uzyskamy stosując tradycyjną farmakoterapię.

Stosowana nie tylko w celu przywracania sprawności ale także jako czynnik poprawiający jakość życia osób nieuleczalnie chorych