Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

dr n.med. Michał Bełdowski

specjalista chirurgii ogólnej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2004 roku, specjalista chirurgii ogólnej od 2012 roku. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (tytuł pracy: „Ocena stężenia osoczowej fibronektyny i beta-kateniny jako markerów złośliwości guzów tarczycy”). Pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej WSS im. Kopernika w Łodzi oraz oddziale chirurgii w MCM im. Jonschera w Łodzi. Od 2019 roku pełni obowiązki ordynatora oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej w Poddębickim Centrum Zdrowia. Jest konsultantem ds. chirurgii ogólnej w WilleMedica Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnym. Umiejętności zdobywał podczas uczestniczenia w licznych kursach z zakresu chirurgii ogólnej, endokrynologii i diabetologii, chirurgii gruczołu tarczowego, USG narządów jamy brzusznej, naczyń tętniczych i żylnych oraz leczenia chorób proktologicznych.

Osiągnięcia i publikacje:

  • Assessment of plasma β-catenin concentration as biomarker of thyroid cancer; Bełdowski M., Polski Przegląd Chirurgiczny 2015, 87, 7, 340-34;
  • Ocena stężenia osoczowej Fibronektyny-1 jako biomarker choroby nowotworowej tarczycy; Bełdowski M., Polski Przegląd Chirurgiczny 2015, Suplement 1, 124, DOI:10.1515/pjs-2015-0064;
  • Wpływ utworzenia Centrum Urazowego w WSS im. Kopernika w Łodzi na profil i wyniki leczenia pacjentów z urazami jamy brzusznej w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej i Ogólnej, M.Bełdowski, D.Timmler, R.Krupiński, K.Kuzdak; Acta Clinica et Morphologica, nr 2, tom.15; 2012;
  • III nagroda w sympozjum Forum Młodych Chirurgów 2007 za pracę „Ocena doszczętności operacji raka tarczycy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UM w Łodzi”.