Wille Medica – Centrum Rehabilitacji

Budowa kręgosłupa

Kręgosłup człowieka pełni trzy podstawowe funkcje: podporową, ruchową, a także ochronną dla rdzenia kręgowego, który znajduje się wewnątrz kolumny kręgosłupa.
Wyróżnia się pięć odcinków kręgosłupa, które są tworzone przez 33-34 kręgi:
  • odcinek szyjny (tworzony przez 7 kręgów szyjnych C1-C7);
  • odcinek piersiowy (tworzony przez 12 kręgów piersiowych Th1-Th12);
  • odcinek lędźwiowy (tworzony przez 5 kręgów lędźwiowych L1-L5);
  • odcinek krzyżowy (tworzony przez 5 zrośniętych ze sobą kręgów krzyżowych);
  • odcinek guziczny (tworzony przez 4-5 zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych).
Kręgosłup stanowi doskonałą podporę dla górnej części ciała. Z tego powodu poszczególne kręgi różnią się między sobą.
Te, które położone są niżej posiadają masywniejszą budowę, a także są większe. Wynika to z faktu, że odcinek lędźwiowy kręgosłupa musi przenosić większe obciążenia
w trakcie funkcjonowania człowieka. Kręgi szyjne są natomiast małe i drobne.
Charakterystyczne dla kręgosłupa człowieka są również fizjologiczne krzywizny:
  • lordoza szyjna;
  • kifoza piersiowa;
  • lordoza lędźwiowa;
  • kifoza krzyżowa.
Lordoza szyjna i lędźwiowa są skierowane ku przodowi, natomiast kifoza piersiowa i krzyżowa ku tyłowi. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie odporności kręgosłupa na obciążenia.
Kolejnym elementem kręgosłupa człowieka są krążki międzykręgowe, znajdujące się pomiędzy kręgami. Krążek międzykręgowy składa się z dwóch elementów: zewnętrznie położonego pierścienia włóknistego oraz położonego wewnętrznie jądra miażdżystego. Przenoszą one masę ciała, określają kształt kręgosłupa, a przede wszystkim zapewniają jego ruchomość.
Ze względu na pełnione funkcje, kręgosłup człowieka narażony jest na wiele przeciążeń, a także urazów. W kolejnych postach dokładniej przybliżymy specyfikę dolegliwości bólowych związanych bezpośrednio z kręgosłupem, a także krążkami międzykręgowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *